Tuesday, December 18, 2007

Jollibee para kay Papa at MamaNoong biyernes, nagbigay ng Christmas party ang kompanya para sa mga elementary students ng isa sa mga public school sa Tanauan. Ako ang naghost. Nakakapagod. Pakiramdam ko'y unti-unting naubos ang boses ko kakasigaw. Masaya. Nakakaaliw. Masunurin ang mga bata. Mababait. Tuwang-tuwa sila habang nagpapalaro si Jollibee. Ang mga bata talaga. . .

Halata sa mga batang hindi sanay makakita at makaranas ng party ni Jollibee. Hindi tulad ko ngayon, halos araw-araw kay Jollibee. Ang iba sa kanila ay may maayos na uniform--polo/blaws, pantalon/palda, at sapatos. Pero ang iba . . . nakatsinelas lang at naninilaw nilaw na ang mga dapat ay puting damit. Pero hindi alintala ng mga bata anuman ang suot nila. Ang mahalaga lang noong araw na iyon---pagsasaya.

Hanggang sa dumating na ang merienda. Regular yum, peach mango pie, at tetra pack na juice. Bumaba muna ako sa stage upang tumulong sa pamimigay ng pagkain. Ang nakatoka sa aming grupo--kinder. Isa-isa ko silang nilapitan upang lagyan ng straw ang kanilang mga juice. Mahihina pa sila upang gawin iyon nang mag-isa. Hanggang sa may isang batang babaeng kumausap sa akin. Di ko na maalala kung tinanong niya ang pangalan ko o ang pinanggalingan ko. Basta ngumiti siya na parang lubos ang pasasalamat.

Maya-maya'y halos tapos na ang lahat kumain. Napatingin ako sa batang iyon dahil halos mahulog na ang kanyang dala-dala. Hindi nya binuksan ang burger at pie na binigay sa kanya. Nang inalalayan ko siya at tinanong kung bakit hindi nya kinain. . . mabilis siyang sumagot ng, "Di ko na lang to kakainin. Uuwi ko nalang kay mama at papa ko."

Biglang tumaas ang dugo ko pagkaranig ng linyang iyon. Isang musmos, na dapat ay paglalaro at kasiyahan lamang ang iniisip, ay inalala ang kanyang mga magulang. Wala na akong ibang nasabi noon. Binigyan ko na lang siya ng isang ngiting ipinaparating ang aking paghanga at pagkatuwa sa kanyang sinabi.Tuesday, December 11, 2007

BLooPeR of the Day: Tulog-mantika


I haven't had enough sleep since last thursday. I'm so tired that I grab every chance to take a nap--be it in a bus, in a shuttle, wherever.


This morning, I took a bus going to my office. I got a place in the corner of the backseat (the six-seater). The chair was a little high, so it was hard for me to set myself to a stable position. Still, I managed to give me a good sit. I waited for JR's call (who also woke up late and hurried to his office) until I realized that my eyes were slowly closing, getting ready for an out-of-this-world journey.

And I fell asleep. I woke up two or three times--before the expressway, after the expressway, and . . . at VITO CRUZ! Oh no. I should have get off at Leveriza--two stops before vito cruz. I also found myself alone at the backseat! I thought I was at the bus terminal already.

Hay. This is probably what one gets from overworking. . .

I need a break. I want to sleep. Will that be tomorrow? Hopefully.Tuesday, December 4, 2007

Living is Fun


I like living. I have sometimes been wildly, despairingly, acutely miserable, racked with sorrow, but through it all I still know quite certainly that just to be alive is a grand thing.
Agatha Christie
(1890-1976)

Bad Day

I've cried enough. That's it. I can't spread my wings 'til April.
Ok then. At least I know that I have the potential...but still too young to be at the top.

Hay. . .

I realized, yesterday was such a bad day...

Good thing there's JR who calmly listened to me. Thanks for his effortless jokes. They really made me smile.

Monday, December 3, 2007

A Nonsense Doodle

I really don't know what mood I'm into right now. I want to work but I cannot focus. I'm getting pissed off with my writers' errors! I am tired but I haven't done much work today. I want to go home. I want to give myself a rest. I want to sit on our new sofa. I want to continue my artworks--to be in time for Christmas. I feel good that there's not much pressure. I feel bad because someone is disturbed by her highness. I feel guilty. And this LBM attack because of Starbucks Praline Mocha that I bought this morning--Argh! I want to do other things. I want to go to the beach. I am bored. But I am excited because on Friday, we'll go to Rizal for Team building. I want to talk to my friends. I miss talking about their love problems. I want to go to church and pray all day. I enjoy seeing people but I want to isolate myself for a while. I want to call JR. But he's busy. I feel like I'm having wrinkles. I am proud of myself. But I feel like I'm not a good and effective teacher. I want to help people. How?

I'm a person with no focus. I am impatient. I'm near to NOTHING. I'm a NOBODY. Yet I know God has made me to be SOMEBODY.